دستورالعمل

شروع ضبط فیلم با فرمت های mp3 یا mp4 با استفاده از Yout.com بسیار ساده است. بسته به سایتی که می خواهید فیلم را از آن ضبط کنید ، به شما نشان خواهیم داد که چگونه این کار را انجام دهید.

Yout.com وب سایت های مختلفی را می پذیرد ، هر URL را وارد کنید و ببینید آیا کار می کند. در زیر لیستی از برخی از سایت های پشتیبانی شده ارائه شده است ، اما ما از بسیاری دیگر پشتیبانی می کنیم که در این لیست نیستند.