Удирдамж

Yout.com ашиглан видеог mp3 эсвэл mp4 форматаар бичиж эхлэх нь маш энгийн. Видеог бичихийг хүссэн сайтаасаа хамаарч үүнийг хэрхэн хийхийг бид танд үзүүлэх болно.

Yout.com нь янз бүрийн вэбсайтуудыг хүлээн авч, дурын URL хаягийг оруулаад, ажиллаж байгаа эсэхийг шалгана. Бидний дэмждэг зарим сайтуудын жагсаалтыг доор харуулав, гэхдээ энэ жагсаалтад ороогүй олон сайтыг бид дэмжиж байна.