மீண்டும் பட்டியலில்

பதிவு செய்ய எப்படி Twitch Mp3, Mp4 அல்லது Gif உடன் Yout உடன்

 1. ட்விச்சிற்கு சென்று, உங்களுக்கு பிடித்த வீடியோவைக் காணவும்.

 2. ட்விட் தளத்தின் URL ஐ நகலெடுத்து, எங்கள் தேடல் பட்டியில் ஒட்டவும்.

  Yout
 3. நீங்கள் Yout வீடியோ பக்கத்திற்கு திருப்பி விடப்படுவீர்கள்.

  Yout
 4. நீங்கள் வீடியோவை அழிக்க விரும்பினால் கிளிப்பிங் பட்டியைப் பயன்படுத்தவும்.

  Yout
 5. நீங்கள் வீடியோவை பதிவு செய்ய விரும்பும் வடிவமைப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் (MP3 / MP4 / GIF).

  Yout
 6. நீங்கள் வீடியோவை பதிவு செய்ய விரும்பும் தரத்தை தேர்ந்தெடுக்கவும் (128k, 192k, 256k, எம்பி 3 மற்றும் 360p க்கான 320k, 480p, 720p, MP4 க்கு 1080p).

  Yout
 7. எங்கள் கருவி இயல்பாக ஒரு தலைப்பு மற்றும் கலைஞரை அமைக்க, ஒன்று அல்லது இரண்டு இருவரையும் மாற்றிக்கொள்ளலாம்.

  Yout
 8. வீடியோவை பதிவுசெய்வதற்கு பதிவு பொத்தானைக் கிளிக் செய்க.

  Yout

கிடைக்கும் வழிமுறைகள்

+ ...
..)