تبدیل شدن به PRO به شما این ویژگی ها را می دهد
  • 🥇 لیست های پخش - ضبط ویدئو و صوتی از صفحه لیست پخش
  • 🔍 جستجو و ضبط - ضبط از صفحه جستجو
  • 🚀 کلیپ کردن - بخشی از فیلم ها و موزیک ها را قطع کنید
  • بالاترین کیفیت - دریافت 1080p ، 720p و 320kbit / s
  • 🎥 سازنده GIF رایگان
  • 🌱 کیفیت متوسط - 192 کیلوبیت بر ثانیه دریافت کنید
  • 🐱 تاج پادشاهی - دریافت تاج بر روی نام کاربری شما
  • 👩‍💻 مشخصات - یک نمایه دریافت کنید
  • 💬 گاهشمار - یک جدول زمانی برای ارسال چیزهایی که دوست دارید داشته باشید

USD $3

پاس روز

USD $5

ماهیانه

USD $60

USD $50

سالیانه

USD $160

طول عمر

تمدید مگر اینکه لغو تمدید مگر اینکه لغو صورتحساب تنها یک بار صورتحساب تنها یک بار

+ ...
..)