USD $19

hằng tháng

25% off

USD $171

hàng năm

USD $546

cả đời

Được gia hạn trừ khi bị hủy Được gia hạn trừ khi bị hủy Chỉ thanh toán một lần Chỉ thanh toán một lần

Trở thành PRO cung cấp cho bạn các tính năng này
  • Ghi âm không hạn chế - Không giới hạn tỷ lệ về số lượng bản ghi bạn có thể làm
  • 🥇 Danh sách phát - Ghi video và âm thanh từ trang danh sách phát
  • 🔍 Tìm kiếm và ghi lại - Ghi lại từ trang tìm kiếm
  • 🚀 Cắt - Cắt các phần của video và âm thanh
  • Chất lượng cao nhất - Nhận 1080p, 720p và 320kbit / s
  • 🎥 Trình tạo ảnh GIF miễn phí - Tạo ảnh gif với lớp phủ văn bản
  • 🐱 Vương miện - Nhận vương miện của tên người dùng của bạn

+ ...
..)