Stáva PRO vám dáva tieto funkcie
  • 🥇 playlisty - Zaznamenajte video a zvuk zo stránky zoznamu videí
  • 🔍 Vyhľadávajte a zaznamenávajte - Záznam z vyhľadávacej stránky
  • 🚀 výstrižok - Vystrihnúť časti videa a audia
  • Najvyššia kvalita - Získajte 1080p, 720p a 320kbit / s
  • 🎥 Výrobca GIF zdarma
  • 🌱 Stredná kvalita - Získať 192kbit / s
  • 🐱 koruna - Získajte korunu na vrchole svojho používateľského mena
  • 👩‍💻 profil - Získať profil
  • 💬 časová os - Majte časovú os na uverejňovanie vecí, ktoré sa vám páčia

USD $3

jednodňové vstupenka

USD $5

mesačne

USD $60

USD $50

Výročný

USD $160

život

Obnovené, ak nie sú zrušené Obnovené, ak nie sú zrušené Účtuje sa iba raz Účtuje sa iba raz

+ ...
..)