تبدیل شدن به PRO به شما این ویژگی ها را می دهد
  • ضبط های بدون محدودیت - هیچ محدودیتی در تعداد ضبط هایی که می توانید انجام دهید وجود ندارد
  • 🥇 لیست های پخش - ضبط ویدئو و صوتی از صفحه لیست پخش
  • 🔍 جستجو و ضبط - ضبط از صفحه جستجو
  • 🚀 کلیپ کردن - بخشی از فیلم ها و موزیک ها را قطع کنید
  • بالاترین کیفیت - دریافت 1080p ، 720p و 320kbit / s
  • 🎥 سازنده GIF رایگان
  • 🐱 تاج پادشاهی - دریافت تاج بر روی نام کاربری شما

USD $4

پاس روز

USD $12

ماهیانه

25% off

USD $108

سالیانه

USD $345

طول عمر

تمدید مگر اینکه لغو تمدید مگر اینکه لغو صورتحساب تنها یک بار صورتحساب تنها یک بار

+ ...
..)