Побарајте враќање на средствотоКаде можам да ги најдам бараните информации?

Побарајте ги податоците побарани во фактурата што ја примивте.

  1. Transaction ID
  2. И-мејл адреса