Кайтарып берүүнү сураныңызСуралган маалыматты кайдан тапсам болот?

Сиз алган эсеп-фактурада суралган маалыматтарды издеңиз.

  1. Transaction ID
  2. Электрондук почта дареги