Yêu cầu hoàn lại tiềnTôi có thể tìm thông tin được yêu cầu ở đâu?

Tìm kiếm dữ liệu được yêu cầu trong hóa đơn bạn nhận được.

  1. Transaction ID
  2. Địa chỉ email