Հայցել փոխհատուցումՈրտեղ կարող եմ գտնել պահանջվող տեղեկատվությունը:

Փնտրեք ստացված հաշիվ-ապրանքագրում պահանջվող տվյալները:

  1. Transaction ID
  2. Էլեկտրոնային հասցե