Solicitar reembolsoOnde podo atopar a información solicitada?

Busque os datos solicitados na factura que recibiu.

  1. Transaction ID
  2. Enderezo electrónico