Αίτηση επιστροφής χρημάτωνΠού μπορώ να βρω τις ζητούμενες πληροφορίες;

Αναζητήστε τα δεδομένα που ζητήσατε στο τιμολόγιο που λάβατε.

  1. Transaction ID
  2. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου