Kërkoni rimbursiminKu mund ta gjej informacionin e kërkuar?

Kërkoni të dhënat e kërkuara në faturën që keni marrë.

  1. Transaction ID
  2. Adresa Email