ขอเงินคืนฉันจะหาข้อมูลที่ร้องขอได้ที่ไหน?

ค้นหาข้อมูลที่ร้องขอในใบแจ้งหนี้ที่คุณได้รับ

  1. Transaction ID
  2. ที่อยู่อีเมล