Begär återbetalningVar hittar jag den begärda informationen?

Leta efter de begärda uppgifterna på fakturan du fick.

  1. Transaction ID
  2. E-postadress