Trở lại danh sách

Cách quay video từ Vimeo tới Mp3, mp4 hoặc Gif với Yout

 1. Truy cập Vimeo và tìm video yêu thích của bạn.

 2. Sao chép URL của trang web Vimeo và dán nó vào thanh tìm kiếm của chúng tôi.

  Yout
 3. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang video Yout.

  Yout
 4. Sử dụng thanh cắt nếu bạn muốn cắt video.

  Yout
 5. Chọn định dạng bạn muốn quay video (MP3 / MP4 / GIF).

  Yout
 6. Chọn chất lượng bạn muốn quay video (128k, 192k, 256k, 320k cho MP3 và 360p, 480p, 720p, 1080p cho MP4).

  Yout
 7. Công cụ của chúng tôi đặt Tiêu đề và Nghệ sĩ theo mặc định, vui lòng thay đổi một hoặc cả hai.

  Yout
 8. Nhấp vào nút ghi để bắt đầu quay video.

  Yout

Hướng dẫn có sẵn

+ ...
..)