Trở lại danh sách

Cách quay video từ YouTube tới Mp3, mp4 hoặc Gif với Yout

Cách thứ nhất

 1. Truy cập YouTube và tìm video yêu thích của bạn.

 2. Xóa UBE khỏi URL và nhấn enter; hoặc sao chép URL và dán vào thanh tìm kiếm

  Yout
 3. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang video Yout.

  Yout
 4. Sử dụng thanh cắt nếu bạn muốn cắt video.

  Yout
 5. Chọn định dạng bạn muốn quay video (MP3 / MP4 / GIF).

  Yout
 6. Chọn chất lượng bạn muốn quay video (128k, 192k, 256k, 320k cho MP3 và 360p, 480p, 720p, 1080p cho MP4).

  Yout
 7. Công cụ của chúng tôi đặt Tiêu đề và Nghệ sĩ theo mặc định, vui lòng thay đổi một hoặc cả hai.

  Yout
 8. Nhấp vào nút ghi để bắt đầu quay video.

  Yout

Cách thứ hai

 1. Truy cập Yout.com và thử công cụ tìm kiếm của chúng tôi.

  Yout
 2. Chọn video bạn đang tìm kiếm trong kết quả tìm kiếm.

  Yout
 3. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang video Yout.

  Yout
 4. Sử dụng thanh cắt nếu bạn muốn cắt video.

  Yout
 5. Chọn định dạng bạn muốn quay video (MP3 / MP4 / GIF).

  Yout
 6. Chọn chất lượng bạn muốn quay video (128k, 192k, 256k, 320k cho MP3 và 360p, 480p, 720p, 1080p cho MP4).

  Yout
 7. Công cụ của chúng tôi đặt Tiêu đề và Nghệ sĩ theo mặc định, vui lòng thay đổi một hoặc cả hai.

  Yout
 8. Nhấp vào nút ghi để bắt đầu quay video.

  Yout

Hướng dẫn có sẵn

+ ...
..)