Само УЈП корисниците можат да создадат ГИФ.
Caption
Remove captions
+ ...
..)