? ?
{
  "title": "страната не е пронајдена",
  "code": 404,
  "message": "Не можевме да ја пронајдеме страницата што ја барате.",
  "guilties": "@nader && @lou",
  "naders_message": "@ Ло е вина",
  "lous_message": "Грешка на Надер"
}

Оваа грешка е можна, бидејќи има нешто погрешно во нашиот код за шпагети; но само за да бидете сигурни, дали можете да потврдите дека адресата што ја внесовте е точна?

hello@yout.com ако грешката постои.