? ?
{
  "title": "səhifə tapılmadı",
  "code": 404,
  "message": "Aradığınız səhifə tapılmadı.",
  "guilties": "@nader && @lou",
  "naders_message": "@ lou'nun günahı",
  "lous_message": "@ nader səhvidir"
}

Bu səhv mümkündür, çünki bizim spagetti kodumuzda səhv bir şey var; ancaq əmin olmaq üçün, girdiğiniz URL'nin doğruluğunu doğrulayabilir misiniz?

hello@yout.com səhv davam edərsə.