ரத்து செய்யக் கோருங்கள்கோரப்பட்ட தகவலை நான் எங்கே காணலாம்?

நீங்கள் பெற்ற விலைப்பட்டியலில் கோரப்பட்ட தரவைப் பாருங்கள்.

  1. Transaction ID
  2. மின்னஞ்சல் முகவரி