Მოთხოვნის გაუქმებასად შეიძლება ვიპოვო მოთხოვნილი ინფორმაცია?

მოძებნეთ მოთხოვნილი მონაცემები თქვენს მიერ მიღებულ ინვოისში.

  1. Transaction ID
  2. Ელექტრონული მისამართი