? ?
{
  "title": "Хуудас олдсонгүй",
  "code": 404,
  "message": "Бид таны хайж буй хуудсыг олж чадсангүй.",
  "guilties": "@nader && @lou",
  "naders_message": "@ lou-ийн буруу",
  "lous_message": "@ nader-ийн буруу"
}

Манай спагетти кодонд ямар нэг алдаа гарсан тул энэ алдаа гардаг. Гэхдээ итгэлтэй байхын тулд та оруулсан URL зөв эсэхийг шалгаж чадах уу?

hello@yout.com алдаа үлдсэн бол