? ?
{
    "title": "Хуудас олдсонгүй",
    "code": 404,
    "message": "Бид таны хайж буй хуудсыг олж чадсангүй.",
    "guilties": "@nader && @lou",
    "naders_message": "@ lou-ийн буруу",
    "lous_message": "@ nader-ийн буруу"
}

Манай спагетти кодонд ямар нэг алдаа гарсан тул энэ алдаа гардаг. Гэхдээ итгэлтэй байхын тулд та оруулсан URL зөв эсэхийг шалгаж чадах уу?

hello@yout.com алдаа үлдсэн бол